Under 2018 har vi och våra kunder bidragit till en lite bättre värld

Läs mer

Under 2018 har vi och våra kunder bidragit till en lite bättre värld

Läs mer

Lilla återbrukslådan som ger tillbaka stora värden

Vi ger dig värde genom återbruk av era mobiler, datorer, hårddiskar, läsplattor och switchar.

Mobilretur — förena hållbarhets- och affärsvärde

Med Sims snygga mobilreturlåda i blank svart plast kan du samla in mobiler på kontoret.

Transportskåp med GPS vid återbruk av datorer, mobiler, hårddiskar

Tack vare GPS-skåpen kan du följa dem var de är och när de kommer.

Läs om våra lösningar

RETHINK-BLOGGEN

Artiklar, nyheter, spaning om den cirkulära ekonomin.

ISO-certifierad elektronikåtervinning

2018-10-16

Läs artikeln

Tre förutsättningar för hållbarhet med affärsvärde

2018-06-14

Cirkulär ekonomi är en vision och ett samlingsnamn för teoretiska […]

Läs artikeln

Erbjuder den cirkulära ekonomin nya affärsmodeller?

2018-04-19

En stor del av samhällsdebatten har under senare år handlat […]

Läs artikeln

GDPR Support Service

Garanterad informationsradering vid återbruk eller återvinning av produkter med minnesmedia.

Läs mer

STB TAKE BACK

Tar hand om era uttjänta tv-boxar på ett säkert sätt för dig och dina kunder.

Läs mer

SIMS RELOOP

Vi tar hand om era återförsäljares logistik med uttjänta elektronikprodukter.

Läs mer

Reuse

Varumärkesskydd och återbruk genom effektiv och säker radering av minnesmedia.

Läs mer

Recycle

Hållbar och säker återvinning.

Läs mer

BESTÄLL UPPHÄMTNING /
AVISERA INLEVERANS

Beställ upphämtning och avisera inleverans av material. Verktyget förenklar logistikprocessen och gör den hela mer överskådlig. För att beställa eller avisera, välj tjänst nedan.

INFORMATION OM GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i alla medlemsländer inom EU (svenska personuppgiftslagen upphörde då att gälla och ersattes med reglerna i GDPR). Vi vill därmed informera om att det är inlämnaren som ansvarar för att tekniken de ämnar lämna in är rensad och att de raderat alla personuppgifter som kan ha förekommit på enheten. Är ni osäkra rekommenderar vi er att använda vår sekretesstjänst GDPR Support Service.
Sims Recycling Solutions AB
Karosserigatan 6, 641 51 Katrineholm, Sverige
TEL: +46 150 36 80 35
E-POST: kundservice.se@simsmm.com
Global hemsida: www.simsrecycling.com
All rights reserved © 2019 SRS Sweden